• header-over-ons.jpg

« Terug

Jaarverslag 2022 nu online!

Jaarverslag 2022 De Vries en Verburg.jpg26 apr

Met ons nieuwe jaarverslag geven wij u niet alleen inzicht in onze financiële cijfers over het afgelopen boekjaar, maar informeren wij u ook graag over de relevante ontwikkelingen rondom ons bedrijf.

In 2022 zijn we gestart met ons programma ‘Van GOED naar GOUD. In het voorjaar hebben we meerdere sessies op onze kantoor- en bouw­locaties georganiseerd. Daarbij hebben onze mede­werkers vele goede ideeën en innovaties gedeeld ter verbetering van onze organisatie, de interne én externe samenwerking en onze be­drijfs­­proces­sen. Deze ideeën zijn samengevat en gepriori­teerd in een aantal thema’s die in de tweede helft van 2022 en in 2023 worden uit­gewerkt naar concrete verbeteringen.

In oktober hebben wij met een aantal van onze partners ont­bijt­sessies georganiseerd ter verdere verbete­ring en stimu­le­ring van de onderlinge samenwerking en ken­nis­­deling. In 2023 zullen we een tweede selectie van partners en ten slotte ook onze opdracht­gevers en klanten betrekken bij onze route Van GOED naar GOUD.

Naar aanleiding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hebben we in 2022 ons strategisch kader en duurzaamheidsbeleid geactualiseerd. Vanaf boekjaar 2025 moeten wij namelijk voldoen aan nieuwe Nederlandse wet- en regelgeving. Die wordt de komende jaren samengesteld naar aan­lei­ding van de Europese duurzaamheidsrichtlijnen zoals beschreven zijn in de CSRD.

Boekjaar 2025 lijkt nog ver weg, maar de impact van deze regelgeving is aanzienlijk en ver­strekkend. Daarom is een goede voorbereiding enorm belangrijk. Hoewel de regelgeving in eerste instantie ziet op grote ondernemingen (een grote onderneming voldoet aan ten minste twee van de drie volgende kenmerken: een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen; een omzet van meer dan € 40 mil­joen; en meer dan 250 mede­werkers), zal de impact ervan ook bedrijven raken die niet voldoen aan deze criteria. Partners van een grote (bouw)onderneming dragen namelijk bij aan de duurzaam­heidsprestaties van deze grote (bouw)onder­nemingen. In ons jaarverslag gaan wij nader in op deze keten­betrok­kenheid en worden enkele concrete voorbeelden gegeven.

Verder informeren wij u in ons jaarverslag over de realisatie van onze doelstellingen in 2022 en over onze ambities en nieuwe doelstellingen voor de komende jaren.

In ons strategisch kader onderkennen wij de volgende thema’s:

  1. Goud werkgeverschap
  2. Milieubewust ondernemerschap
  3. Maatschappelijk betrokken ondernemen
  4. Sterke financiële marktpositie

Vervolgens zijn per thema vier subthema’s vastgesteld, waaraan wij een ambitie­niveau, doelstellingen en prestatie-indicatoren hebben gekoppeld. Hiermee dragen we bij aan de duurzame ontwikkelings­doelstellingen (sustainable development goals) en voldoen we aan de CSRD.

Eén van deze duurzame doelstellingen is van oudsher onze betrokkenheid bij Verburg Charity Foundation. In 2022 zijn opnieuw diverse charitatieve projecten gerealiseerd in zuidelijk Afrika en deze brengen wij graag onder uw aan­dacht.

Kortom, ons nieuwe jaarverslag omvat uiteenlopende en relevante onderwerpen en is daarmee het lezen waard! Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons jaarverslag en het hierin opgenomen duurzaamheidsverslag, horen wij dat ook graag.

« Terug

SOCIAL MEDIA

Blijf up-to-date door ons te volgen!

CONTACT

't Vaartland 8
2821 LH  Stolwijk

Tel: 0182-341741
E-mail: info@devriesverburg.nl

Scroll naar boven