• header-over-ons.jpg

« Terug

Innovatie ontstaat waar creatieve ideeën samen komen!

innovatie-de-vries-en-verburg.jpg28 jul

Om een voortvarende partner voor uw huisvestingsvraagstukken te zijn, is het van belang dat we ons continu aanpassen in deze snel veranderende markt. Dit jarenlange proces is verankerd in onze organisatie waardoor dit de standaard is geworden. In dit artikel nemen we u stap voor stap mee in onze innovatieve activiteiten. Aan het einde van dit artikel weet u precies wat innovatie betekent en inhoudt voor De Vries en Verburg.

Innovatie is een breed begrip met veel verschillende betekenissen. Het gaat niet zozeer om leuke ideeën maar om het genereren, ontwikkelen en implementeren van deze ideeën in de organisatie. Vaak wordt innovatie geassocieerd met nieuwe producten of het bouwen van fabrieken om deze producten op de markt te brengen. De Vries en Verburg vult innovatie anders in. Wij zien veel kansen in procesinnovatie en sociale innovatie. De kennis en ervaring van onze collega’s gebruiken wij om het werk beter en effi ciënter te maken. De beste innovaties ontstaan waar creatieve ideeën samen komen. Dit is de reden dat 75% van alle innovaties voortkomt uit sociale innovaties. Onze collega’s hebben niet alleen diepgaande kennis over onze interne processen, maar ook over het toepassen van nieuwe en innovatieve producten in uw projecten.

Procesinnovatie

Onze ICT-afdeling levert een grote bijdrage aan procesinnovaties binnen De Vries en Verburg. Steeds meer medewerkers maken gebruik van onze ICT-faciliteiten. Door de coronacrisis is vergaderen via Microsoft Teams een standaard geworden, wij zijn nog een stap verder gegaan. Onze analoge telefooncentrale is vervangen door een digitale variant en Microsoft Teams heeft de plek van de telefoons op het bureau ingenomen. Daarnaast is Microsoft Teams zo ingericht dat documenten zowel intern als extern te delen zijn. Onze servicemedewerkers maken gebruik van tablets om hun service- en onderhoudswerkzaamheden op locatie te verantwoorden.

Bij opleveringen en inspecties worden veel zaken door een mobiel device op de bouwplaats vastgelegd. Op deze manier worden onze kwaliteitstandaarden en de opvolging daarvan verbeterd. In dit kader bereiden wij ons voor op de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), waarbij inzicht in het bouwproces van belang is. Een betrouwbare en innoverende ICT-afdeling vormt een belangrijk fundament wat betreft het bewerkstelligen van de doelen van De Vries en Verburg.

werkgroep-innovatie-de-vries-en-verburg

Werkgroep innovatie

De werkgroep Innovatie heeft als kerntaak om de organisatie continu te verbeteren, waardoor productiviteit en werkplezier toeneemt. We leren van onze projecten en passen de juiste producten toe in uw project. De werkgroep Innovatie is breed in de organisatie vertegenwoordigd.

Kennismanagement

Om onze projecten te realiseren is veel kennis en ervaring nodig. Om te zorgen voor de hoogste kwaliteit hebben wij onze kennis geborgd in het programma kenniseigenaarschap. Iedere collega heeft zijn eigen  kennisgebieden met als doel om kennis en ervaring onderling te delen. Nieuwe collega’s maken door kennismanagement een vliegende start. Door een interactieve manier van werken is het mogelijk om naast theoretische kennis ook praktijkervaring te delen. Lees meer ››

Innovatieve producten

In onze projecten worden veel innovatieve producten toegepast. Uit deze projecten worden innovatieve materialen en producten verzameld. Deze materialen kunnen een bijdrage leveren aan demontabel, biobased of modulair bouwen en hebben een positieve impact op de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) of de GPR-score. Wij werken samen met leveranciers van innovatieve concepten, zoals bijvoorbeeld demontabele, modulaire en houten bouwsystemen en complete casco’s. Deze materialenbibliotheek is ontwikkeld om de nieuwste, de beste en de meest innovatieve producten in uw projecten toe te passen. Lees meer ››

Samenwerkingsverbanden

“Als je snel wilt gaan, ga je alleen. Als je verder wilt gaan, ga je samen”, is een gezegde waar wij ons aan vasthouden. We ontwikkelen en bouwen met veel partners. Veel kennis wordt gestoken in gezamenlijke projecten.
De komende tijd ligt de focus op projectoverstijgende samenwerkingen. Recent zijn we een kennisuitwisselingsprogramma gestart met een “concullega” uit het noorden. Beide organisaties hebben veel overeenkomsten en zijn ervan overtuigd dat er veel van elkaar te leren is! Dit hebben we concreet gemaakt door samen kennis en informatie te delen door uitwisseling van 10 actuele thema’s, waaronder veiligheid op de bouwplaats. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft een enorme impact op de bouwsector. Hoe bereiden we ons goed voor en wat hebben we geleerd van onze pilotprojecten? Ook dit houden we niet allemaal voor onszelf, we zullen regelmatig onze ervaringen delen. Lees meer ››

Labels
INNOVATIE / Algemeen

« Terug

SOCIAL MEDIA

Blijf up-to-date door ons te volgen!

CONTACT

't Vaartland 8
2821 LH  Stolwijk

Tel: 0182-341741
E-mail: info@devriesverburg.nl

Scroll naar boven