Herontwikkeling Arendsplein 70 in Oosterhout

Graag informeren wij u over de herontwikkeling van de voormalige ABN AMRO-locatie Arendsplein 70 in Oosterhout. Wij zijn een ontwikkelende bouwer die veel (binnenstedelijke) locaties (her)ontwikkeld. Arendsplein 70 is er hier één van. 

Projectinformatie

In mei 2020 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie Arendsplein opgesteld. In de achterliggende periode hebben wij de eerste opzet van ons plan met Arendsplein 70 met de gemeente besproken en gekeken in hoeverre dit past binnen de genoemde visie. Het plan past grotendeels en wijkt beperkt op onderdelen af. Het plan wat wij voor ogen hebben bestaat uit 39 appartementen. In overleg met de gemeente wordt onderzocht of dit passend is. Hierbij is ook uw reactie als omwonende van belang. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een dialoog en zijn met name benieuwd naar uw reactie op de afwijkingen.

Via deze website informeren wij u als omwonende over het plan en geven wij een toelichting op de onderdelen waar afgeweken wordt van de stedenbouwkundige visie.

 Plantoelichting

Het plan wijkt op onderstaande onderdelen gemotiveerd af van de stedenbouwkundige visie. Door deze aanpassingen ontstaat een kwalitatief beter plan, passend in de omgeving.

Inrit parkeerterrein
In de stedenbouwkundige visie is de toegang tot het parkeerterrein achter de bestaande aangrenzende woningen langs. Dit resulteert in extra verkeersbewegingen achter de woningen. Gelet op het feit dat de bestaande toegang tot het parkeren al via het Arendsplein plaatsvindt, wordt in het nieuwe plan de toegang tot het parkeerterrein ook via het Arendsplein gerealiseerd. Dit biedt tevens de mogelijkheid om het parkeerterrein aan de achterzijde te voorzien van een dichte afscheiding.

View 06-09-2020_5.jpg
Impressie inrit parkeren

Alzijdige oriëntatie
In de visie wordt gesproken over het belang van een alzijdige oriëntatie van de gebouwen. Voor de locatie Arendsplein 70 wordt een ontsluiting van het nieuwe gebouw via een galerij aan de noordzijde van het plan benoemd. Door in het nieuwe plan wel aan alle zijde woningen te maken, krijgt het gebouw meer kwaliteit en vindt de ontsluiting van de woningen uit het zicht plaats. Aan de noordzijde is dan geen sprake van een galerij, maar van woningen.

View 06-09-2020_4.jpg
Impressie noordzijde

View 06-09-2020_6.jpg
Impressie vogelvlucht

 Aantallen
Het plan bestaat uit 39 appartementen en 39 parkeerplaatsen. In tegenstelling tot de in de visie genoemde circa 30 appartementen en 26 parkeerplaatsen. Het bebouwingvlak wordt aan de noordkant vergroot, waardoor ook daar woningen mogelijk zijn (zie alzijdige oriëntatie). Door meer appartementen te realiseren, wordt tegemoet gekomen aan de grote woningbehoefte die er in Nederland is. Het plan voorziet in meer huisvesting. Door meer parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, ontstaat ook een betere parkeerbalans.

View 08-09-2020_3.jpg
Impressie voorzijde rechts

View 08-09-2020_2.jpg
Impressie voorzijde links

Suggesties - Icoon

OMGEVINGSDIALOOG

Heeft u suggesties, ideeën of vragen over het plan? Geef dit dan aan ons door.

Ik heb suggesties/vragen
Participeren - Icoon

PARTICIPEREN

Wilt u in het vervolg actief participeren in de samenspraak, klik dan hier.

Ik wil participeren
Volgen - Icoon

VOLGEN

Op de hoogte blijven van dit project? Volg dan het project via onderstaande button.

Houd mij op de hoogte
Scroll naar boven